Lama Ole Nydahl – Oficiální stránky

Blahopřání Lamy Oleho k narození dítěte Karmapy a Sangjumly 6.9.

Velký a vznešený Gjalwo Karmapo a Sangjumlo, Vaše skvělá zpráva nás zastihla v Bulharsku. Bude nyní přinášet radost nesčetným přátelům všude. Je to to nejlepší a nejnádhernější oznámení za hranicemi toho, více...

Dopis Lamy Oleho k sňatku Karmapy a Rinčhen Jangzom 3.4.

Nejdražší žáci a přátelé odevšud, popřejme vše nejlepší J. S. 17. Karmapovi, Thinle Thaje Dordžemu, který následoval příklad své 15. inkarnace Kakhjaba Dordžeho a vybral si inspiraci skvělé moudré partnerky po více...

Oslavy Kagjü Mönlam v Bódhgaji 24.1.

V prosinci se Lama Ole Nydahl zúčastnil největšího každoročního setkání buddhistických mistrů a příznivců školy Karma Kagjü vedeného Thajem Dordžem, Jeho Svatostí 17. Gjalwou Karmapou. Konalo se vedle chrámu Mahábódhi v více...

Evropské centrum více

Buddhismus na Západě

Lama Ole je jedním z mála lidí ze Západu plně kvalifikovaných jako lama a učitel meditace v tradici Karma Kagjü tibetského buddhismu.

V roce 1972, po třech letech intenzivního meditačního tréninku, začal Lama Ole učit buddhismus v Evropě na žádost J. S. 16. Karmapy Rangdžunga Rigpe Dordžeho, hlavy školy Karma Kagjü tibetského buddhismu.

Od té doby téměř nepřetržitě cestuje, učí a předává požehnání této linie soudobým a efektivním způsobem. Na Západě založil více než 600 center Diamantové cesty, která jsou nyní pod duchovním vedením 17. Karmapy Thinle Thaje Dordžeho.