Lama Ole Nydahl – Oficiální stránky

Dopis Lamy Oleho k sňatku Karmapy a Rinčhen Jangzom

Publikováno 03. 04. 2017

Nejdražší žáci a přátelé odevšud,

popřejme vše nejlepší J. S. 17. Karmapovi, Thinle Thaje Dordžemu, který následoval příklad své 15. inkarnace Kakhjaba Dordžeho a vybral si inspiraci skvělé moudré partnerky po svém boku.

V situaci, v které žijeme, není pravděpodobně užitečnější a více povzbuzující způsob, jak přinést prospěch společnosti a laikům na celém světě, než zářný příklad páru, který otevírá ohromné dimenze dokonalé a šťastné rodiny.

Nechť toto spojení dvou skvělých srdcí provázejí báječné události a nechť se projeví smysluplné, nové a potěšující vhledy v moderním světě, které umožnují tolik aspektů potenciálu mysli.

Ze Stockholmu, Váš Lama Ole

P.S. Prosím sdílejte svou radost v našich 700 centrech Diamantové cesty na celém světě.

LamaOleNydahl_Marriage_17th_Karmapa.pages_