Lama Ole Nydahl – Oficiální stránky

Dopis lamy Oleho k sňatku Karmapy a Rinčhen Jangzom 3.4.

Nejdražší žáci a přátelé odevšud, popřejme vše nejlepší J. S. 17. Karmapovi, Thinle Thaje Dordžemu, který následoval příklad své 15. inkarnace Kakhjaba Dordžeho a vybral si inspiraci skvělé moudré partnerky po více...

Oslavy Kagjü Mönlam v Bódhgaji 24.1.

V prosinci se lama Ole Nydahl zúčastnil největšího každoročního setkání buddhistických mistrů a příznivců školy Karma Kagjü vedeného Thajem Dordžem, Jeho Svatostí 17. Gjalwou Karmapou. Konalo se vedle chrámu Mahábódhi v více...

Lama Ole Nydahl na uzavřeném odosobnění 29.7.

Šerab Gjaltsen rinpočhe, maniwa a meditační mistr, vyhodnotil toto období jako vhodné pro další prohloubení vhledu a rozvoj a doporučil lamovi Olemu, aby zahájil meditaci v ústraní (uzavřený retreat). Šerab více...

Evropské centrum více

Buddhismus na Západě

Lama Ole je jedním z mála lidí ze Západu plně kvalifikovaných jako lama a učitel meditace v tradici Karma Kagjü tibetského buddhismu.

V roce 1972, po třech letech intenzivního meditačního tréninku, začal lama Ole učit buddhismus v Evropě na žádost J. S. 16. Karmapy Rangdžunga Rigpe Dordžeho, hlavy školy Karma Kagjü tibetského buddhismu.

Od té doby téměř nepřetržitě cestuje, učí a předává požehnání této linie soudobým a efektivním způsobem. Na Západě založil více než 600 center Diamantové cesty, která jsou nyní pod duchovním vedením 17. Karmapy Thinle Thaje Dordžeho.