Lama Ole Nydahl – Oficiální stránky

Lama Ole Nydahl na uzavřeném odosobnění 29.7.

Šerab Gjaltsen rinpočhe, maniwa a meditační mistr, vyhodnotil toto období jako vhodné pro další prohloubení vhledu a rozvoj a doporučil lamovi Olemu, aby zahájil meditaci v ústraní (uzavřený retreat). Šerab více...

Blahopřání 17. Karmapy k 75. narozeninám lamy Oleho 28.3.

K 75. narozeninám lamy Oleho Nydahla, které připadají na 19. března 2016, Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, popřál lamovi Olemu dlouhý život v dopise zveřejněném na Karmapově oficiálním webu. Karmapa ocenil více...

Lamovi Olemu Nydahlovi byl udělen Řád Agvana Doržieva 3.2.

Lamovi Olemu Nydahlovi byl udělen Řád Agvana Doržieva za šíření Buddhových učení po celém světě a za duchovní přínos velkému počtu lidí. Řád Agvana Doržieva je jedním z nejprestižnějších ocenění Burjatska, který více...

Evropské centrum více

Buddhismus na Západě

Lama Ole je jedním z mála lidí ze Západu plně kvalifikovaných jako lama a učitel meditace v tradici Karma Kagjü tibetského buddhismu.

V roce 1972, po třech letech intenzivního meditačního tréninku, začal lama Ole učit buddhismus v Evropě na žádost J. S. 16. Karmapy Rangdžunga Rigpe Dordžeho, hlavy školy Karma Kagjü tibetského buddhismu.

Od té doby téměř nepřetržitě cestuje, učí a předává požehnání této linie soudobým a efektivním způsobem. Na Západě založil více než 600 center Diamantové cesty, která jsou nyní pod duchovním vedením 17. Karmapy Thinle Thaje Dordžeho.