Lama Ole Nydahl – Oficiální stránky

Centra buddhismu Diamantové cesty ve světě

Existuje více než 600 center buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü pod duchovním vedením J. S. 17. Karmapy Thinle Thaje Dordžeho, založených a vedených lamou Olem Nydahlem. Naše centra jsou přátelskými místy, kde mohou lidé jednoduchým způsobem získat přístup k nadčasové moudrosti Buddhy, společně meditovat, sdílet své zkušenosti a podílet se na aktivitách centra. Nabízíme každodenní meditace, meditační kurzy, místa pro odosobnění, studijní kurzy a přednášky více než tří set mezinárodních laických učitelů buddhismu.