Lama Ole Nydahl – Oficiální stránky

Lamovi Olemu Nydahlovi byla udělena cena UNESCO

Publikováno 13. 06. 2015

Dne 13. června 2015 Lama Ole Nydahl převzal cenu za dialog, soužití a mír od Asociace UNESCO pro mezikulturní a mezináboženský dialog v Málaze (Španělsko), která byla udělena jemu a jeho zesnulé manželce Hannah Nydahlové.

Během ceremonie v Kongresovém paláci v Málaze zdůraznil prezident organizace Lorenzo Rodriguez de la Peña přínos Lamy Oleho Nydahla a jeho ženy Hannah, která zemřela v roce 2007, v oblasti propagace svobody řeči, soucitu a rozvoje míru a dobra. Mezi dalšími Asociace udělila cenu papežovi Františkovi.

Lama Ole Nydahl a Lorenzo Rodriguez de la Peña, prezident Asociace UNESCO pro mezikulturní a mezináboženský dialog, s hudebníky dětského orchestru „Pro Musica“, který zahrál na ceremonii

Lama Ole Nydahl při děkovné řeči za ocenění udělené jemu a jeho zesnulé manželce Hannah

Lama Ole Nydahl a Alexandra Munoz Barboza během slavnostního předávání cen

Cena za „Dialog, soužití a mír“ bude v budoucnosti udělována každoročně. Cílem asociace je posílit výměnu mezi jednotlivci, skupinami a institucemi za účelem propagace individuálního a společenského míru, a přispět tak k zachování kulturních a náboženských hodnot na základě tolerance a svobody.

Zleva doprava: Pedro Gomez, člen předsednictva Asociace UNESCO, Antonio Damián Requena Segovia, viceprezident pro institucionální vztahy, Lama Ole Nydahl, Lorenzo Rodríguez de la Peña, prezident Asociace UNESCO, Elena Valcarcel, generální tajemník, a Miguel Ángel Padilla, viceprezident pro kulturní záležitosti a konference

Asociace UNESCO pro mezikulturní a mezináboženský dialog v Málaze (Asociación para la UNESCO promocion del Diálogo intercultural e interreligioso en Málaga) byla založena v roce 2006 a je jednou z asociací UNESCO ve Španělsku. Jejími členy jsou zástupci všech hlavních světových náboženství a různých kulturních organizací.