Lama Ole Nydahl – Oficiální stránky

Lama Ole Nydahl na uzavřeném odosobnění

Publikováno 29. 07. 2016

Lama Ole Nydahl a Šerab Gjaltsen rinpočheŠerab Gjaltsen rinpočhe, maniwa a meditační mistr, vyhodnotil toto období jako vhodné pro další prohloubení vhledu a rozvoj a doporučil Lamovi Olemu, aby zahájil meditaci v ústraní (uzavřený retreat). Šerab Gjaltsen rinpoče pravidelně předává učení a zmocnění v centrech buddhismu Diamantové cesty na Západě a již mnoho let je drahocenným učitelem a přítelem Lamy Oleho.
Lama Ole zahájil retreat 14. července na letním kurzu v dánském Lollandu. Kromě meditací v ústraní bude lama Ole mít přednášky na letním kurzu v Evropském centru v jižním Německu a na novoročním kurzu v bulharské Sofii. Na přání Lamy Oleho se o všechny ostatní přednášky postarají učitelé buddhismu Diamantové cesty, dokud postupně nezačne znovu učit od února 2017.