Lama Ole Nydahl – Oficiální stránky

Blahopřání 17. Karmapy k 75. narozeninám Lamy Oleho

Publikováno 28. 03. 2016

K 75. narozeninám Lamy Oleho Nydahla, které připadají na 19. března 2016, Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, popřál Lamovi Olemu dlouhý život v dopise zveřejněném na Karmapově oficiálním webu.

Karmapa ocenil „neochvějnost“, s jakou se Lama Ole věnuje dharmě, a vyslovil přání za jeho dlouhý a radostný život plný smysluplné aktivity. Karmapův dopis Lamovi Olemu si můžete přečíst v českém překladu na webu karmapa.cz nebo v angličtině na stránkách karmapa.org.

Lama Ole strávil den svých 75. narozenin předáváním učení 4.000 žáků ve Varšavě.